” Yearning “

" ความปรารถนาที่แท้จริง "

สวัสดี! ในแต่ละวันที่ผ่านไป
มีบางครั้งที่เรา

ได้รับสิ่งดีดี ในความรู้สึก บางอย่างได้
คำบางคำ มีอิทธิพลต่อมนุษย์
มากมายมหาศาล

คำบางคำ กับคนบางคน กับบางเวลา
ช่างมีอิทธิพลยิ่งใหญ่ เหลือคณา!
Core of Value
คุณค่าที่แท้จริง