Categories
Life Designer

” Value Today “

Everyday
our value changes.
It can be changed from
outside or from inside.
Someone said about
others esteem and
self esteem.

ทุกๆวันที่ผ่านไป
คุณค่าของทุกคน
มีความเปลี่ยนแปลงเสมอ
ผู้รู้บางท่านได้กล่าวไว้ว่า
ความภาคภูมิใจในตนเอง
มีผลมาจากทั้งภายนอก
และภายในตน
Core of Value
คุณค่าที่แท้จริง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *